Elmars blog naklejkowy Co nie co informacji o naklejkach i oznakowaniu Elmars

January 23, 2013

Oznakowanie autobusu szkolnego – gimbusa

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , — admin @ 7:51 am

Oznakowanie autobusu szkolnego – gimbusa można spotkać w kilku wykonaniach. Na uwagę zasługuje ramka – występują oznakowania autobusów przewożących dzieci w obramowaniu i bez niego. Po analizie dziennika ustaw można dojść do wniosku, że ramka nie istnieje. Widać to wyraźnie na schemacie rysunkowym. W praktyce jednak ramka zwykle występuje na oznakowaniu autobusu. Dlaczego?

Sam znak koloru żółtego byłby mało widoczny na tle żółtego autobusu. Ramka pojawiła się aby uwydatnić oznakowanie.

 

Gimbus oznakowanie bez ramki

Gimbus oznakowanie bez ramki

Gimbus oznakowanie w ramce

Gimbus oznakowanie w ramce

 

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment


8 × six =

Powered by WordPress


Zarób 50$ / dzień - poradnik: [ klik ]